Stoopkes kippen

Kakelblog

Nieuwe bewoner of bewoonster???

Posted on February 9, 2013 at 3:15 PM

Siska, onze brahmahen, heeft er blijkbaar een vriend of vriendinnetje bij. Ze eten niet alleen samen maar slapen ook samen.


Categories: None