Stoopkes kippen

Slimme kippen

All I Need To Know In Life I Learned From My Chickens                             

by Michaele Oleson


Wake up early, stay busy
Rest when you need to, but always stay alert
Visit your favourite places every day
Scratch out a living
Routine is good
Plump is good
Don't ponder your purpose in life - your brain is too small
Accept the pecking order and know you enemies
Weed your garden
Look after your children
- Sit on them if necessary
- Take them for walks, show them the little things and talk constantly
Make a nice nest - share it with friends
Brag on your accomplishments
Protect your nest egg
Test your wings once in a while
Squawk when necessary
As you age, demand respect
Leave a little something for those who care about you

 

 

 Veel mensen geloven dat een kip een nederig en dom dier is. Ze lopen maar wat rond, scharrelen instinctief, eten, leggen een ei en krijsen voor om 't even wat...

Een kip is een impulsief dier dat automatisch probeert te ontsnappen als je het oppakt. Mijn serama's hebben dit niet. Ze komen om aandacht vragen en willen zelf op de schoot komen zitten. Ze vragen om geaaid te worden en kennen hun naam als je ze roept. En van ons brahmadames noemt Siska en wees er maar zeker van dat ook zij haar naam kent.

Wetenschappers hebben aangetoond dat kippen een vergelijkbare intelligentie hebben met die van een kind van 3 jaar. Ze zijn net zo intelligent als de meeste apen en intelligenter dan katten en honden. Het wordt hoog tijd dat mensen zich realiseren dat kippen helemaal niet dom zijn.

Er is ontdekt dat kippen meer dan 30 verschillende 'geluiden' kunnen maken. Kippen kunnen dus communiceren met elkaar. Zij hebben een specifiek geluid voor gevaar en dat geluid heeft zelfs 3 "toonaarden" om aan te duiden of het gevaar op het land dreigt of in de lucht, om te vertellen dat het om een roofdier gaat. Een haan roept zijn kippen als hij ergens voedsel gevonden heeft. Een kip die het nest verlaat na het leggen van een ei, roept: "Ik ben daar terug, ik ben mijn ei kwijt!". Elk geluid heeft een bedoeling. Luister naar je kippen en je merkt of er iets aan de hand is.

Kippen kunnen hun companen herkennen en onderscheiden in een groep van 100 kippen. Geen geringe prestatie als je bedenkt hoe identiek ze vaak zijn in ons ogen.  Zij erkennen hun collega's aan de gelaatstrekken en aan het verenpak, precies zoals wij onze vrienden herkennen. Probeer maar eens een nieuwe kip in de groep te brengen. Het zal meestal niet zonder slag of stoot verlopen!

Ook is ontdekt dat kippen weten dat een object er nog steeds is, wanneer het object begraven is. Een kind van 2 jaar zal het hier moeilijk mee hebben!

Wetenschappers deden nog een experiment... De helft van het graan verfden ze rood en voegden er een chemische stof, waar de kippen ziek van werden, aan toe. Dit graan hebben ze als voedsel aan de kippen gegeven.  De kippen realiseerden zich echter snel dat ze van de rode mais ziek werden en lieten dat voedsel links liggen. Ze raakten de rode mas nooit meer aan! Een moederkip loodste haar kuikens weg van de rode mais en toonde de goede granen om op te eten. Toen de kuikens zelf moeder werden, lieten ze op hun beurt de kuikens uitsluitend van het goede voedsel eten. Ze geven hun kennis dus ook door naar de volgende generatie! Laat kippen maar gerust in de tuin rondlopen, ze weten welke planten ze kunnen eten en welke niet!

Als je ooit te horen krijgt dat je zo dom bent als een kieken... neem dit dan aan als een compliment!

Met dank aan Dr. Erich Baeumer  (Duitsland) en Chris Evans van de Macquarie University voor het wetenschappelijk onderzoek.

Hieronder vind je een paar video's waar kippen getraind worden. In England word je eerst kippentrainer en dan pas hondentrainer!

 OeJ06sg5MHI

 

-nI27Zwi9VU

 

HPrJLkzymhM

 

 

de kippentuin